ЕДУКАЦИЈА ДЕЦЕ О ЖИВОТИЊАМА У ОКРУЖЕЊУ

У сарадњи са Удружењем чувара природног и културног наслеђа Лесовик, ЈКП Други октобар организовало је прво у низу предавање у Основној школи „Олга Петров“ о Животињама које свакодневно срећемо.

Удружење Лесовик и РЈ Зоохигијена кроз мултимедијално интерактивно излагање, упознали су ученике са животињама које можемо свакодневно да сретнемо и кућним љубимцима са акцентом на проблем напуштених паса.  Предавачи су деци приближили неопходност правилног избора, одгоја и васпитања кућних љубимаца а циљ излагања јесте да се полазницима представи близина и доступност живог света око нас и да им се укаже где да усмере своју пажњу како би уочили животиње.

Радној Јединици Зеленило поверено је управљање заштићеним подручјем Вршачке планине и спомеником природе Караш-Стража, где ће се одржавати остале активности пројекта.