Служба Канализације, сектора Водовод и канализација ЈКП „Други октобар“, у оквиру својих редовних активности спроводи и превентивно чишћење и одржавање фекалне канализационе мреже. Према унапред планираном распореду ове недеље контролисане су улице на Куштиљском насељу.