Радници Гасовода Јавно – комуналног предузећа „Други октобар“ данас су завршили радове на гасном прикључку домаћинства на Гудуричком путу, али и на Павлишком путу и још једно у Влајковцу.
Осим тога, урадили су и редовну замену мерача гаса, као и контролу дистрибутивног гасовода у улицама Далматинска, Грозданова, Виноградарска, Контрола унутрашњих гасних инсталација у ул. Змај Јовина, Бихаћка, Вука Караџића, Никите Толстоја.