На 17. седници скупштине Града Вршца, усвојена је одлука о именовању директора ЈКП „Други октобар“. Досадашњи в.д. директора, Небојша Перић, изабран је за директора.