ЈКП „Други октобар“ током предстојећег државног празника Дана рада, неће радити 1. и 2. маја, а паркинг сервис неће вршити наплату паркирања.

Дежурне ће бити службе економских јединица Водовод, Гасовод, Комуналац, Полет и Служба за одржавање возила. Економска јединица Комерцијала–обрада комуналних рачуна своје пословање, 2. маја, обављаће према редовном распореду рада.

У оквиру радне једнице Агрико пијаца пословање ће се одвијати према утврђеном распореду. На Робној пијаци, пословање ће се на дан 1. маја године одвијати путем дежурства, а  2. маја године према редовном распореду рада.

Радне јединице Зоохигијена, Станица за снабдевање течним нафтним гасом и Главна мернорегулациона страница пословање на дан празника обављаће према редовном распореду рада.