Због монтирања новог електро ормана у бунарској кућици у насељеном месту Уљма, може доћи до појаве слабијег притиска у појединим деловима насеља у периоду од 10 до 12 часова.