ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ УЛИЦА

ЗА ПЕРИОД ОД 04.05.-08.05.2020.

 

ПОНЕДЕЉАК 04.05.

 

Општа Болница Вршац (круг), Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Геронтолошки центар Вршац, Ђурђа Смедеравца, Трг победе, Доситејева, Светосавски трг, Васка Попе, Дворска, Другог октобра и Београдски пут (до табле са називом града).

УТОРАК 05.05.

 

Жарка Зрењањина, Стевана Немање, Милоша Обилића, Школски трг, Живе Јовановића, Змај Јовина, Плато испред капеле, Гомеx (шетачка зона) и Кумановска.

СРЕДА 06.05.

 

Трг победе, Доситејева, Светосавски трг , Вука Караџића, Стеријина (до Васка Попе), Омладински трг (до Миленијума), Анђе Ранковића, Ђуре Јакшића, Абрашевићева и Подвршанска до “СМАТСЕ”.

ЧЕТВРТАК 07.05.

 

Општа Болница Вршац (круг), Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“, Геронтолошки центар Вршац,, Никите Толстоја, Димитрије Туцовића, Сремска, Војводе Книћанина и Булевар ослобођења.

ПЕТАК 08.05.

 

Трг победе, Доситејева, Светосавски трг, Гаврила Принципа, Пожарни пут Војнички трг, Станоја Главаша, Николе  Тесле, Јаше Томић, Васка Попе, Дечанска и Стеријина (од Васка Попе до краја).