ПЛАН ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ

13.04.-16.04.2020.

 

 

ПОНЕДЕЉАК 13.04.

Плато испред Опште болнице “Вршац” и Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“

Улице: Ђуре Цвејића – насеље Мали рит

Стамбене зграде са колективним становањем: Никите Толстоја и Ђуре Јакшића.

Насељена места: Ритишево, Шушара и Потпорањ.

Пословни објекти ЈП „Пошта Србије“ у следећим насељеним местима: Уљма, Влајковац, Павлиш, Велико Средиште, Гудурица, Избиште, Загајица и Стража.

 

УТОРАК 14.04.

Улице: Трг Светог Теодора Вршачког, Трг Победе, Светосвски трг и Позоришни трг – шетачка зона

Насељена места: Загајица, Парта, Орешац и Стража.

 

СРЕДА 15.04.

Плато испред капела на гробљу

Насељена места: Мало Средиште и Марковац.

ЧЕТВРТАК 16.04.

Плато испред Опште болнице “Вршац” и Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“

Насељена места: Месић, Јабланка и Сочица.