У Стеријином сокачету, ЕЈ Гасовод ЈКП “Други октобар” извршила је реконструкцију топловода.  Дужина реконструисаног дела износи 150м са свим прикључним водовима за зграде у улицама Анђе Ранковић, Стеријиној и Вука Кардзића, као и прикључни вод за локале у сокачету (50м). При реконструкцији, повећан је пречник топловода, те ће се у наредној грејној сезони вршити боља испорука топлотне енергије потрошачима.

 На Војничком Тргу, реконструисан је топловод који пролази кроз коловоз. Пут је исечен и за један дан промењен је топловод, постављене су плоче и убачене предизоловане цеви одговарајућег пречника.