На иницијативу Градске управе и чланова већа, покренута је акција чишћења дивљих депонија.

До сада смо уклонили депоније у Павлишу и Маргитском насељу и на делу пута из правца Великог Средишта.

Очистили смо насељена места Гудурицу и Марковац. Сав отпад из ових села, однет је на градску депонију.

О Влајковцу доста брину његови мештани, међутим несавесним понашањем појединаца и овде је створено сметлиште. Како нису могли проблем да реше сами, позвали су нас како бисмо нашом механизацијом санирали депонију. Ми смо јуче обележили Светски дан заштите животне средине а овакве дивље допоње, одраз је непоштовања према животној средини.

Процењује се да сваки становник Србије иза себе оставља у просеку око један килограм отпада дневно. Тако свако од нас оставља траг на животну средину продукујући отпад који је извор загађења и утолико је горе уколико се тај отпад не збрињава на адекватан начин и не одлаже на места која су за то намењена.

Наравно, не планирамо овде да се зауставимо. Осим конкретног уклањања оваквих сметлишта, трудимо се да подигнемо свест код грађана о очувању животне средине и да нам се не овакве ситуације више не понављају.