Јавно – комунално предузеће „Други октобар“ претходних дана уредили су бројне атарске путеве на територији Града Вршца. Осим тога, очишћени су и деценијама запуштени канали за одвод атмосферских вода.

“ЈКП „Други октобар“ и Град Вршац уредили су бројне атарске путеве на територији града и у
сеоским срединама. На само излазу из града уређен је атарски пут према Ватину, такође и у
Сочици, Гудурици, Павлишу и Јабланци. За ове радове искористили смо механизацију нашег
предузећа, а овим уређењем атарских путева олакшали смо пољопривредницима приступ
њивама и воћњацима, објашњава Жељко Мрдаљ, руководилац грађевинске оперативе ЈКП
„Други октобар“.

Осим уређења атарских путева, у претходном периоду очишћен је и велики број канала за одвод атмосферских вода.

“Очистили смо канале у нашим насељеним местима, који су били запуштени бар 20 – 30
година. У самом граду канали су били у још лошијем стању и нису имали никакву проходност.
Град Вршац и „Други октобар“ препознали су то као озбиљан проблем и радници нашег
предузећа очистили су све канала по веома неприступачном терену. Очишћени су канали
Галамбош, као и у улицама Боре Костића и Војводе Книћанина и тиме смо знатно смањили
могућност изливања воде у овим деловима града” објашњава Мрдаљ.