СЛУЖБА ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ – ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“

ЈКП Други октобар – Служба „Погребне услуге“ обавља комуналне делатности управљање гробљима, сахрањивање и погребне делатности и то:

  • управљање и одржавање гробља,
  • одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места,
  • обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места,
  • покопавање и ексхумација посмртних остатака,
  • одржавање објеката који се налазе у склопу гробља ( мртвачница, капела, розаријум )
  • превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа и превоз до места одређеног посебним прописом,
  • организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања
  • чување посмртних остатака у расхладном уређају,
  • припремање покојника за сахрањивање

Такође, предузеће врши продају комплетне погребне опреме врхунског квалитета             ( сандук, крст, текстил, венац, кућице за свеће итд. ), каменорезачке услуге.

Уговором о поверавању комуналних делатности поверено је управљање Градским гробљем у Вршцу које датира од 1836. године и које се простире на око 13,5 хектара. У преко 13.000 гробних места сахрањено је више од 100.000 покојника.

Предузеће Други октобар је препознатљиво по томе што нуди комплетну услугу, будући да је му је поверено управљање гробљем, да предузеће обавља продају погребне опреме, превоз покојника, сахрањивање, израду свих каменорезачких услуга.