СВЕТСКИ ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Светски дан енергетске ефикасности обележава се 05. марта, у част првог састанка светских стручњака, на тему енергетске ефикасности, одржаног на овај дан 1998. у Велсу, у Аустрији, на коме се разговарало о енергетској кризи у свету и њеним могућим решењима. На овај дан свако од нас треба да размисли колико рационално троши енергију у свом домаћинству, на радном и сваком другом месту, да не нарушава квалитет живота.

Свакога дана људи употребљавају енергију у најразличитије сврхе: за грејање, хлађење, осветљење, производњу, забаву итд. Начини на који се енергија користи битно утичу на нашу околину и живот, стога је веома важно не само да ли штедимо енергију, већ и да ли је користимо на најефикаснији начин.

Важно је направити разлику између два појма, која се у последње време све више употребљавају, а то су управо уштеда енергије и енергетска ефикасност.

Уштеда енергије подразумева све оно што предузимамо да не бисмо расипали енергију – то су једноставни кораци који сви могу да усвоје као начин понашања, од гашења светла након изласка из просторије до рециклирања пластичне или алуминијумске амбалаже.

Енергетска ефикасност је појам који се односи на употребу технологије за чији рад је потребно мање енергије – као добар пример могу да послуже штедљиве лед сијалице које троше мање енергије уместо класичних сијалица при том дајући исту количину светлости.

Најчешће мере које се предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енерегетске ефикасности су:

Замена необновљивих енергената обновљивим,

Замене енергетски неефикасних потрошача ефикаснијим,

Изолација простора који се греје или хлади,

Замена дотрајале или неефикасне столарије просторија које се греју или хладе,

Уградња мерних и регулационих уређаја,

Замена или уградња ефикасних система за грејање, климатизацију или вентилацију.