У току Божићних празника, топлане ЈКП „Други октобар“ радиће појачаним интензитетом. Радно време током 6. и 7. јануара биће од 5-22 часа.

Температура воде за грејање регулише се у складу са временским приликама, а у случају још ниже температуре ваздуха у наредном периоду биће регулисани и часови рада.

Све три вршачке топлане (Центар, Војнички Трг и Хемоград), својим постојећим капацитетом, у потпуности задовољавају потребну температуру станова својих потрошача.