Туристичка организација Вршац, у сарадњи са ЈКП Други октобар, спроводи реконструкцију Туристичко информативног центра Вршачке планине.

Ојачавају се носеће греде, фарбају се дрвене површине, мењају се плочице, постављају се кулири, мењају се дотрајале клупе и постојеће бренд фолије.