На изворишту подземних вода у Павлишу, у току је изградња постројења за прераду воде. Грађанима Вршца и становницима чије ће водоснабдевање бити ослоњено на ово постројење обезбедиће се пијаћа вода која ће у потпуности задовољити све норме прописане Правилником о хигијенској исправности воде.
Програм изградње објекта спроводи се у оквиру Отвореног програма водоснабдевања и канализације у општинам средње величине у Србији – фаза 2, а под покровитељством влада Републике Србије и Републике Немачке, Града Вршца и Јавног комуналног предузећа „Други октобар“.
Вредност пројекта износи 6 милиона еура. Рок за завршетак радова је 8. Јун 2017. године.