На основу потребе за уклањање и реконструкцију дела ветрозаштитног појаса на локалном путу Вршац- Велико Средиште у реону старог Каменолома, Службе Сектора за одржавање јавних површина вршиће радове 16.08.2021. године у времену од 6 до 18 часова, саопштило је ЈКП Други октобар.

Ради обезбеђења места рада у безбедносном и техничком смислу потребно је наизменично затварање наведеног путног правца у захвату радног простора. За наведену активност асистенцију даје и Саобраћајна полиција.
Потпуно затварање ће се извршити у моментима обарања стабала, али ће се обезбедити да интервали проласка јавног превоза буду неометани. У случају наиласка возила хитних служби радови ће се прекинути а пролаз ће им бити обезбеђен.