У оквиру акције „Април-месец чистоће“, поред свакодневних интензивнијих активности на одржавању јавних површина у Граду, екипе ЕЈ Комуналац ЈКП „Други октобар“, данас су спровеле акцију уклањања сметлишта на прилазу граду из правца Великог Средишта.

Уклоњена су сметлишта која већ дуже време стварају несавесни појединци на локацијама Мали рит и Стрелиште Каменолом. Небрига ових појединаца је велика, с обзиром на то да се ради о локалитету заштићеног природног подручја, оносно пределу изузетних одлика који је јединствено станиште птица и као и осталих врста флоре и фауне којима се одликују Вршачке планине.

Ангажовање механизације и радника је одраз воље да уредимо и сачувамо нашу животну средину и свакодневни животни простор. Апелујемо на суграђане да својим доприносом у уређењу и савесним поступањем са отпадом помогну свима нама а нарочито животној средини да буде лепша, чистија и здравија за живот.