Радници Јавно – комуналног предузећа „Други октобар“ очистили су, али и механизацијом уредили канал за атмосферску воду који пролази поред Специјалне болнице за психијатријске болести „Доктор Славољуб Бакаловић“.

Грађевинска оператива комуналног предузећа механизацијом је уредила корито канал, а не терену је била и екипа Зеленила која је уредила дрворед дуж канала. Тако да је сада комплетан канал уз Специјалну болницу добио нови изглед.