На железничкој станици Вршац спроведена је акција уређења железничког простора и имовине у организацији „Инфраструктура железница Србије“. Свој допринос акцији дало је и ЈКП „Други октобар“, у виду канти, контејнера и џакова за смеће. У овој акцији било је преко 50 учесника, а комплетно је уређена станична зграда, простор око зграде, између колосека као и зелене површине.