Због хаварије на водоводној мрежи доћи ће до привременог прекида у водоснабдевању у улици Стеријина, и то у делу од улице Вука Караџића до улице Васка Попе, прекид у водоснабдевању ће трајати од 8:30ч до 13ч.
Такође због хаварије доћи ће до привременог прекида у водоснабдевању и на Тргу Светог Теодора од броја 1 до броја 15 и у улици Змај Јовина у делу улице од Трга Светог Теодора до улице Милетићева. Прекид у водоснабдевању ће трајати од 9ч до 11ч.