Обавештавамо грађанство и привреду да ће ЈКП Други октобар у складу са Закључком Владе Републике Србије бр. 53-2561/2020 ( Сл. гласник РС бр. 35 од 18.03.2020. године ) обуставити рад са странкама путем непосредног контакта ( шалтер и сл. ) а у циљу спречавања ширења вируса Ковид-19.

Обављање комуналних делатности се несметано обавља а грађанство и привреда информације, рекламације, пријаве, захтеве и сл. могу добити и поднети писмено на адресу предузећа Стевана Немање бр. 26 ( 26300 Вршац ) или

 • за сва питања у вези комуналних рачуна на маил адресу reklamacije@oktobar.rs или на телефон 013/440-800 тастер 2
 • за послове из делокруга рада Служби Зеленило, Изношење смећа, Димничарске услуге и Одржавања јавних површина на маил адресу javne.povrsine@oktobar.rs или на телефон 013/440-800 тастер 5
 • за послове из делокруга рада Службе Водовод и канализације на маил адресу vodovod@oktobar.rs или на телефон 013/440-800 тастер 3
 • за послове из делокруга рада Службе Гасовод на маил адресу gasovod@oktobar.rs или на телефон 013/440-800 тастер 4
 • за послове из делокруга рада Службе Паркинг сервис на маил адресу parking.vrsac@oktobar.rs или на телефон 013/440-800 тастер 6
 • за послове из делокруга рада Службе Погребне услуге на маил адресу pogrebneusluge@oktobar.rs или на телефон 013/839-822 и 0608435231
 • за послове из делокруга рада Службе Пијаце на маил адресу pijaca@oktobar.rs или на телефон 0608435052
 • за послове из делокруга рада Службе Зоохигијена на маил адресу prihvatiliste@oktobar.rs или на телефон 013/839-510 и 0608435066
 • пријава и отклањање кварова из надлежности ЈКП Други октобар на телефон 013/440-800 тастер 1
 • за све остале информације на info@oktobar.rs

Измиривање рачуна и других обавеза корисници услуга могу извршити на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ или електронским плаћањем на текуће рачуне:

 • 160-9523-25 који се води код Банка Интеса
 • 325-9500600011357-26 који се води код Војвођанске банке
 • 200-2279860101866-11 који се води код Поштанске штедионице
 • 205-1593-62 који се води код Комецијалне банке
 • 285-0274076590001-73 који се води код Сбербанке