Након извршених анализа од стране Завода за јавно здравље Панчево и обавештења санитарне инспекције, укида се забрана коришћења воде за пиће у насељеним местима Избиште и Шушара.

Извршене анализе показале су да је вода хигијенски исправна.