Након завршетка грејне сезоне и у складу са уредбом о одржавању стамбених зграда, ЈКП „Други октобар“ започело је радове на замени топловодних цеви у Стеријином сокачету.

Замена се врши због дотрајалости старих цеви и у циљу побољшања квалитета услуга које пружа ЕЈ „Гасовод“ и РЈ „Топлана“. 

Нови вод се ради за локале у Сокачету, зграде у Стеријиној улици број 18, 22, 24, 26, као и у Улици Вука Караџића број 4 и 6. 

Овим путем апелујемо на возаче који се паркирају у овом реону, да омогуће приступ топловоду, како би радови били завршени у што краћем року.