И ове зиме подсећамо кориснике услуга да изврше заштиту својих водоводних инсталација, с обзиром на изузетно ниске температуре ваздуха.

Пре свега, потребно је проверити да ли су водомерне шахте прописно затворене поклопцима и исушене. Уколико се водомер налази у подрумској просторији, сви отвори као што су прозори, окна и врата, морају бити затворени. За додатну заштиту водомерне групе могу се користити материјали за термо изолацију. Неопходно је искључити и све спољашње чесме. Ако се објекти не користе и не греју, потребно је затворити вентил испред водомера и испустити воду из инсталација како не би дошло до пуцања водомера и водоводних цеви. Уколико корисници примете било каква цурења на водоводном прикључку, могу позвати дежурну службу ЕЈ Водовод ЈКП „Други октобар“ на број телефона 440800 која ће у најкраћем временском року изаћи на терен и санирати квар.