Услед измене плана извођења радова на реконструкцији колектора фекалне канализације, у улици Николе Нешковића, мења се планирани обим затварања саобраћаја:

Од  21/12/2016  биће затворен део улице Николе Нешковића, од раскрснице са улицом Косанчић Ивана ка Делиградскoj улици, у дужини од 20 метара. Раскрсница улица Косанчић Ивана и Николе Нешковића биће проходна. Улица Николе Нешковића, од раскрснице са улицом Косанчић Ивана ка улици Ђуре Цвејића биће проходна док ће, у делу између улица Косанчић Ивана и Страхињића Бана, бити „слепа“.

Од  22/12/2016  биће затворена раскрсница улица Косанчић Ивана и Николе Нешковића.

Улица Николе Нешковића биће „слепа“ улица у деоници од улице Косанчић Ивана до улице Страхинића Бана. Саобраћај ће бити омогућен из правца улице Страхинића Бана. Улица Николе Нешковића биће „слепа“ улица у деоници од улице Косанчић Ивана до улице Ђуре Даничића. Саобраћај ће бити омогућен из правца улице Ђуре Даничића. Улица Косанчић Ивана биће „слепа“ улица у деоници од улице Чарнојевићеве до улице Николе Нешковића. Саобраћај ће бити омогућен из правца улице Чарнојевићеве.