Служба Водовод ЈКП завршила је прву фазу реконструкције водоводне мреже у Бихаћкој улици, у делу од улице Руских ослободилаца до броја 25 у Бихаћкој улици у дужини од 423 м.

У овом делу улице комплетно је реконструисана стара азбест цементна водоводна мрежа пречника Ф80 полиетиленском водоводном мрежом пречника Ф110. Tакође,  замењено је  44 кућнa прикључка и уграђено 3  хидранта за испирање водоводне мреже. Наставак радова на реконструкцији Бихаћкe  улице, од броја 25 до Омладинског Трга, биће настављено на пролеће уз благовремено обавештење о тачном датуму почетка радова.