Служба Пијаце управља радом робне пијаце са укупно 81 наменски изграђеним објектима на преко 2500 м2.

 • Локали
 • Агрико
 • Робна

ЈКП Други октобар – Служба „Погребне услуге“ обавља комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности и то:

 • Одељење гробље
 • Одељење продавница погребне опреме
 • Каменоресци
О Служби Погребне услуге

ЈКП Други октобар – Служба „Погребне услуге“ управља Градским гробљем у Вршцу које датира од 1836. године и које се простире на око 13,5 хектара. У преко 13.000 гробних места сахрањено је више од 100.000 покојника.

ЈКП Други октобар – Служба „Погребне услуге“ обавља комуналне делатности управљање гробљима и сахрањивање и погребне делатности и то:

 • управљање и одржавање гробља,
 • одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места,
 • обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места,
 • покопавање и ексхумација посмртних остатака,
 • одржавање објеката који се налазе у склопу гробља ( мртвачница, капела, розаријум )
 • превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа и превоз до места одређеног посебним прописом,
 • организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања
 • чување посмртних остатака у расхладном уређају,
 • припремање покојника за сахрањивање

Такође, предузеће врши продају погребне опреме врхунског квалитета (сандук, крст, текстил, венац, кућице за свеће, споменици итд) и препознатиљиво је по томе што нуди комплетну услугу од превоза, организације сахране, продаје погребне опреме до сахрањивања.

Предузеће, на захтев закупца гробног места, врши услужно и одржавање гробног места (чишћење, прање).

Сахране

У оквиру својих услуга, служба „Погребне услуге“ организује све што је потребно за испраћај преминулог. Породици преминулог нуди помоћ и сарадњу око прибављања комплетне документације и свих неопходних послова пре сахране.

 • Сахране се обављају сваког дана, изузев недеље и 1. јануара.
 • Заказивање датума и термина сахране врши се на основу извода из матичне књиге умрлих у пословним просторијама ЈКП Други октобар (Трг Андрије Лукића бр. 22) .
 • Уколико породица преминулог не поседује гробно место додељује се у закуп гробно место.
 • Уколико породица преминулог поседује закупљено гробно местопри заказивању сахране, носилац права закупа или његов најближи сродник, подноси изјаву и потребну документацију о родбинским везама раније сахрањених и премунулог лица.

Детаљније информације можете добити на број телефона 013/839-822 или упитом на електронску адресу pogrebneusluge@oktobar.rs

Погребни трошкови могу се измирити уплатом на текући рачун предузећа или у пословним просторијама предузећа и то:

 1. Платним картицама (Visa, Dina, Master, Maestro)
 2. Чековима грађана
 3. Одложено плаћање, без камате и провизије, за услуге и производе ЈКП „Други Октобар“-Служба „Погребне услуге“.
Умањење трошкова

Уколико је преминуло лице било корисник пензије из категорије запослених, војних пензионера и пензионера самосталних делатности, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање покрива погребне трошкове у износу од 44.107,00 динара.

Право на умањење погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране.

Уз захтев за остваривање овог права се прилаже:

 • извод из матичне књиге умрлих,
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева,
 • чек од пензије умрлог корисника пензије

Висину умањења утврђује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

Напомињемо да поседујемо комплет који се уклапа у износ који покрива РФ ПИО а у коме се налази:

 • сандук,
 • крст,
 • текстил,
 • венац

У случајевима када укупни погребни трошкови превазилазе износ који покрива РФ ПИО, дајемо могућност плаћања разлике до укупног износа НА РАТЕ, без камате.

Превоз

Превоз покојника врши се у земљи и иностранству у специјалним погребним возилима.Уговарање превоза могуће је телефонским путем на бројеве 013/839-822 или 060/843-50-47 или усменим путем у пословним просторијама ЈКП Други октобар Трг Андрије Лукића бр. 22 у Вршцу.

Услужно уређивање гробног места

На захтев закупца гробно места, Служба Погребне услуге пружа услугу уређивања гробног места што подразумева прање споменика и погребне плоче као и уклањања дивље траве са гробног места.

Ценовник

Ценовник погребних услуга

Ценовник услуга погребних делатности

Најчешћа питања

Питање: Како се врши заказивање сахране и шта је потребно од документације?

Одговор: Заказивање сахране врше најближи сродници преминулог лица доласком у пословне просторије ЈКП Други октобар-Служба Погребне услуге које се налази на адреси Трг Андрије Лукића бр. 22 ( код улаза у градско гробље ) где се утврђује датум и време сахране и друге информације које су неопходне ради сахрањивања. Лица која пријављују сахрану од документације требају понети: извод из матичне књиге умрлих, последњи пензиони чек ( уколико је преминуло лице било корисник пензије ), личну карту подносиоца сахране.

Питање: Да ли се гробно место може закупити и пре настале потребе за сахрањивањем односно пре смртног случаја?

Одговор: Гробно место јесте гроб и гробница. Гроб се може закупити по насталој потреби за сахрањивање односно након пријављивања смрти умрлог чији се посмртни остаци желе сахранити док се гробница може закупити унапред, пре настале потребе за сахрањивањем односно пре смртног случаја.

Питање: Да ли се гробно место може продати или уступити другом лицу у закуп?

Одговор: Гробно место које је дато у закуп не може се стављати у правни промет односно не може бити предмет продаје. Промена права закупа може се извршити једино и искључиво након смрти закупца и то на основу Решења о наслеђивању у коме треба бити наведено и право закупа гробног места. Поменуто значи да основ за промену права закупа гробног места не може бити Уговор о купопродаји, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању итд.

Питање: Да ли ЈКП Други октобар врши само сахрањивање или врши и превоз покојника и друге ствари у вези с тим?

Одговор: ЈКП Други октобар-Служба Погребне услуге врши све погребне услуге ( облачење преминулог лица, превоз, продају комплетне погребне опреме, организацију сахрањивања са прикупљањем документације, сахрањивање, уређивање гробно места ).

Знамените личности

 На Градском гробљу у Вршцу почива више од 25 знаменитих грађана, од којих је десетак дало велики допринос политичком, културном и духовном животу целе Србије. Најпознатији међу њима су отац српске драме Јован Стерија Поповић (1806-1856) и први југословенски шаховски велемајстор Бора Костић (1887-1963), чији су надгробни споменици препуштени зубу времена. Ова двојица великана немају наследнике, па о њиховим вечним кућама нема ко да брине. ЈКП “Други октобар”, које управља вршачким гробљем, покренуло је иницијативу да се обнове и обележе надгробни споменици свим знаменитим суграђанима. На улазу у Градско гробље постављена је мапа са гробним местима вршачких великана, а испред сваке гробнице табла са кратком биографијом покојника. На вршачком гробљу почива и славни архитекта Драгиша Брашован, као и његов брат Никола, истакнути српски педагог. Ту је и прва жена енигмата у Србији Јелка Гердец, прва жена једриличарски акробата у Југославији и жртва фашизма Мила Матејић, оперска певачица Султана Цијук, светски признати сликари Карел Направник и Светислав Вуковић, рођена сестра Боре Костића Олга Кузмановић, која је основала прво дечје обданиште у Вршцу, као и математичар и аутор школских уџбеника Александар Крон.

Служба Паркинг сервис обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима и уклањања непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила, специјалним возилом Паук. Предузеће врши и контролу наплате паркирања на око 1 400 паркинг места, подељених на прву и другу паркинг зону, као и на посебном паркиралишту за теретна возила на граничном прелазу Ватин. Контрола коришћења посебних паркиралишта врши се путем најсавременијих ПДА уређаја, а “Други октобар” је пуноправан члан Удружења паркиралишта Србије, као и Европске паркинг асоцијације.

Информације
Наплата паркирања на општим паркиралиштима врши се радним данима од 7 часова до 21 час, а суботом од 7 часова до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује. Наплата паркирања на посебним паркиралиштима ( паркиралишта са контролисаним уласком и изласком ) врши свима данима у недељи од 00:00 до 24:00 часова. Општа паркиралишта подељена су у две зоне:
 1. 45,00 динара ( са ПДВ-ом )
 2. 35,00 динара ( са ПДВ-ом )
Све рекламације везано за паркинг можете поднети писменим путем на адресу Стевана Немање бр. 26, на мејла адресу parking.vrsac@oktobar.rs или усменим путем у канцеларијама управне зграде предузећа. Све информације везане за паркинг можете добити и путем телефона на број 013/440-800
Паук
ЈКП ДРУГИ  ОКТОБАР поверено је поред управљања јавним паркиралиштима и комунална делатност уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила.
 • Уклањање возила врши се искључиво по налогу саобраћајне полиције или комуналне инспекције.
 • ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР врши и услужно пренос возила по утврђеном ценовнику.
 • „Видео паук“ је систем одношења непрописно паркираних возила уз примену видео надзора односно где се уз помоћ камера и рачунара снимају непрописно паркирана возила.
 • Помоћу система „Видео паук“ контролори са терена шаљу снимке непрописно паркираних возила у диспечерски центар Паркинг сервиса. Када саобрћајни полицајац добије снимак, преко диспечера издаје електронско решење којим налаже возачу да у року од 3 минута уклони возило.
 • Уколико возач то не учини и возило остане у прекршају, саобраћајни полицајац издаје налог за уклањање возила, а потом „паук“ преноси возило на депо у улици Ђуре Цвејића бр. 28.
 • Након што измири трошкове преноса односно уклањања власник може преузети возило.
Информације о возилима пренетих на депоу могу се добити на број телефона 013/831-264
Зоне
Зона 1:
 • Трг Светог Теодора Вршачког
 • Трг победе
 • Улица Анђе Ранковић
 • Улица Вука Караџића (поред Хотела Србија)
 • Улица Ђуре Јакшића, као и део исте улице са леве стране почевши од ДДОР-а до улице Стевана Немање
 • Светосавски трг (део између објекта бивше “Робне куће” и зелене површине, обострано на коловозу, са десне стране од наведене улице до такси стајалишта)
 • Светосавски трг (десна страна коловоза од Трга победе до улице Јаше Томића)
 • Светосавски трг (паркиралиште иза стамбене зграде кућног броја 6/б)
 • Улица Јаше Томића (испред народног позоришта “Стерија”)
 • Улица Стеријина (између улица Стевана Немање и Вука Караџића и од Вука Караџића до улице Васка Попе-са десне стране)
 • Омладински трг (поред Градског парка)
 • Улица Стевана Немање испред зграде број 2 и 4
 • Улица Милоша Обилића (од улаза у зеле