Важно обавештење
  • ПРИЈАВА СТАЊА ВОДЕ И ГАСА ОД 25-ОГ ДО 2-ОГ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"false","timer":"4000"}
ПРИЈАВА СТАЊА ВОДЕ И ГАСА ОД 25-ог ДО 2-ог ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Распоред сахрана за : 01.07.2020.год.

Презиме и име покојника Годиште Време сахране
Пандуров  Анђелка 1928 13:00
Стојановић  Мира 1941 14:00
Дивљаков  Зора 1936 15:00
Loading...