Важно обавештење
  • ПРИЈАВА СТАЊА ВОДЕ И ГАСА ОД 25-ОГ ДО 2-ОГ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"false","timer":"4000"}
ПРИЈАВА СТАЊА ВОДЕ И ГАСА ОД 25-ог ДО 2-ог ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Распоред сахрана за : 25.02.2020.год.

Презиме и име покојника Годиште Време сахране
Каначки  Александар 1933 12:00
Антић  Тихомир 1927 13:00
Репац Магда 1930 14:00
Димић Вељко 1943 15:00
Писарић Тодорка 1943 16:00
Loading...