Важно обавештење
  • ПРИЈАВА СТАЊА ВОДЕ И ГАСА ОД 25-ОГ ДО 2-ОГ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"false","timer":"4000"}
ПРИЈАВА СТАЊА ВОДЕ И ГАСА ОД 25-ог ДО 2-ог ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Распоред сахрана за : 25.01.2020.год.

Презиме и име покојника Годиште Време сахране
Кнежевић Гордана 1952 12:00
Глишић Ђорђе 1948 15:00
Loading...