Добро дошли

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Делатности

Актуелно

Изношење смећа ће сутра мало каснити у Загајици, Парти, Стражи, Орешцу и Потпорњу

19 јануара, 2023|Вести, Сектор одржавања јавних површина|

„ Обавештавамо кориснике насељених места Загајица, Парта, Орешац, Стража и Потпорањ, да ће сутра, 20.01.2023. године, доћи до мањег кашњења у реализацији услуге изношење смећа, али да ће услуга бити извршена у току дана.  
Сазнај више

Откуп секундарних сировина

16 јануара, 2023|Вести|

Јавно комунално предузеће „ДРУГИ ОКТОБАР“ Вршац обавештава грађане да служба „Рециклажа“ у склопу сектора „Одржавање јавних површина“ врши откуд секундарних сировина. Седиште откупа можете пронаћи на адреси Степе Степановића бб,
Сазнај више

Градски парк ће након 75 година добити нове саднице дрвећа

11 јануара, 2023|Вести|

У наредном периоду ЈКП “Други октобар“ изводиће радове у Градском парку који подразумевају биотехничке мере и заштиту парка санитарном сечом девитализованих стабала и садњу нових стабала. Сви радови се изводе
Сазнај више