Добро дошли

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Сервисне услуге

Овде можете погледати стање Вашег рачуна за утрошену воду.

Сазнај више

Сазнајте спроводимо детаљну контролу квалитета воде.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Услови за прикључење нових потрошача на мрежу.

Сазнај више

Комунална инфраструктура

Комунални послови

Корпоративни послови

Актуелности

Затварање подвожњака на Београдском путу, због радова на уклањању стабала и високог растиња

март 1, 2024|

ЈКП “Други октобар” Вршац, обавештава јавност да ће се изводити радови на уклањању стабала и високог растиња, код подвожњака на
Сазнај више

Временска прогноза

Вршац Временска прогноза