Измена бр.7 плана јавних набавки од 09.11.2021
Измена бр.5 плана јавних набавки од 03.09.2021
План јавних набавки за 2021
План јавних набавки за 2021 – измена бр.1
Усклађени план јавних набавки за 2021 – измена бр.2
Усклађени план јавних набавки за 2020
Усклађени план јавних набавки за 2020 – измена бр.1
Усклађени план јавних набавки за 2020 – измена бр.2