Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други октобар” Вршац, основано је 1954. године Решењем Народног одбора НО Градске општине.

Одлуком СО Вршац, 1964. године, Предузеће за расподелу и продају гаса „Плиновод”, Предузеће за одржавање водовода „Водовод” у изградњи Вршац и Димничарске задруге „Слога” Вршац спојена су у новонастало Комунално предузеће „Други октобар” Вршац.

Правоснажном пресудом Привредног суда у Панчеву, јуна 2015. године, утврђено је да је Општина Вршац оснивач Предузећа у друштвеној својини за комуналне делатности “Други октобар” Вршац и данас се зове Јавно комунално предузеће „Други октобар“.

Јавно комунално предузеће “Други октобар” основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и делатности од општег и посебног интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

PUN NAZIV PREDUZEĆA JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „DRUGI OKTOBAR“ VRŠAC
SKRAĆENI NAZIV PREDUZEĆA JKP „DRUGI OKTOBAR“ VRŠAC
PTT BROJ I MESTO 26300 VRŠAC
ULICA I BROJ STEVANA NEMANJE br. 26
MATIČNI BROJ 08010072
PORESKI BROJ–PIB 100911224
ŠIFRA DELATNOSTI 3811
POTVRDA PEPDV 065046410
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA JOVAN KNEŽEVIĆ – DIREKTOR
TEKUĆI RAČUNI Banca Intesa 160-9523-25
TEKUĆI RAČUNI Sberbank Srbija 285-0274076590001-73
TEKUĆI RAČUNI Komercijalna banka 205-1593-62
TEKUĆI RAČUNI Banka Poštanska štedionica 200-2279860101866-11
TEKUĆI RAČUNI Vojvođanska banka 355-9500600011357-26
TELEFON 013/440-800
FAX 013/440-800
E-MAIL info@oktobar.co.rs
WEB SITE www.oktobar.co.rs
KONTAKT OSOBA IVANA KRCIĆ
U SISTEMU PDV-a Da
Преузми документ