ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ
ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ
О Г Л А С О ОТУЂЕЊУ ОПРЕМЕ ЗА УНОС ВАЗДУХА У АЕРАЦИОНИ БАЗЕН ГРАДСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ – ДЕО ОГЛАСА
ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ СОЛИ
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ
Ребаланс пословања програма предузећа за 2020.годину
Одлука – квартални
Одлука – програм пословања
Одлука – ребаланс
Програм пословања предузећа за 2021.годину
Одлука о ценама нестандардних услуга
Извештај о степену усклађености активности за 4.квартал 2019.године
Извештај 4.квартал за 2019.годину – ОДЛУКА
Усклађени Ребаланс Програма пословања за 2019. г
Закључак за усклађени ребаланс буџета 2019.г
Програм пословања
Решење о давању сагласности
Одлука НО
Оглас
Одлука
Извештај о степену усклађености
Одлука
Извештај о степену усклађености
Оглас
Одлука
Извештај о степену усклађености
Одлука НО
Ребаланс усклађеног програма пословања за 2019.
Решење о давању сагласности
НУЕЕ Обавештење
Табеле и образац
Програм пословања 2019
Нацрт плана поделе
Извештај о раду за 2018.год
Извештај о раду за 2018.год – одлука
Усклађени програм пословања предузећа за 2018.год
Програм пословања предузећа за 2018.год
Погледајте програм пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте усклађени програм пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте ребаланс програма пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте усклађени ребаланс програма пословања предузећа за 2017 годину
Погледајте оглас
Погледајте табелу
ОГЛАС МОТОРНА ВОЗИЛА
Табела расходованих моторних возила
Програм пословања Предузећа за 2019. годину
Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2018. годину
Шема унутрашње организације

  ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА


  НАДЗОРНИ ОДБОР

  Игор Кнежевић, Председник  Биографија

  Иван Грујин, Члан  Биографија

  Биљана Којчић, Члан  Биографија

  МЕНАЏМЕНТ

  ЈОВАН КНЕЖЕВИЋ, вд Директора

  БИОГРАФИЈА

  ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА

  Милош Салапура, Извршни директор за комуналне послове

  Мариус Хонае, Извршни директор за комуналне инфраструктуре

  • Сортирно центар и Постројење за прераду смећа

  • Фабрика за прераду водоводне воде

  • Регионална депонија

  Ценовник комуналне услуге 1
  Ценовник комуналне услуге 2
  Погледајте Ценовник паркинг сервис
  Погледајте Ценовник паук
  Погледајте Ценовник погребне услуге
  Трошкови прикључка природног гаса 2019
  Цене природног гаса за јавно снабдевање
  Цене приступа систему

  Правилник о рекламацији

  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности (1)
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности (2)
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – одлука и допис
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – текст
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности – табеле
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01-30.09.2018
  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01-30.06.2018
  Извештај 2018 – текст
  Извештај 2018 – табеле стр. 1-18
  Извештај 2018 – табеле стр. 19-27
  Извештај о раду ЈКП Други октобар Вршац за 2017. годину
  Извештај са мишљењем независног ревизора 2017
  Напомене 2017 – пот
  Извештај о токовима готовине 2017
  Извештај о променама на капиталу 2017
  Извештај о осталом резултату 2017
  Биланс успеха 2017
  Биланс стања 2017
  Годишњи извештај о пословању за 2017. годину
  Извештај о степену усклађености 01.01-30.06.2017 – обрасци 5-11
  Извештај о степену усклађености 01.01 -30.06.2017 – обрасци 1-4
  Извештај о степену усклађености 01.01-30.06.2017.
  Извештај о степену усклађености 2017 Први квартал – Табеле 2
  Извештај о степену усклађености 2017 Први квартал – Табеле 1
  Извештај о степену усклађености 01.01-31.03.2017 – текст
  Извештај о степену усклађености 01.01-30.09.2017. – текст
  Извештај о степену усклађености 01.01-30.09.2017. – део 2 – обрасци 1-4
  Извештај о степену усклађености 01.01-30.09.2017. – део 3 – обрасци
  Извештај о степену усклађености 01.01-30.09.2017. – део 4 – обрасци