Контакт подаци

Пишите нам

  1. ЈКП „ДРУГИ ОКТОБАР“ ПОСЛОВНА ЗГРАДА, СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26
  2. СЛУЖБА ГАСОВОД ТОПЛАНА ЦЕНТАР, СТЕРИЈИНА 4А
  3. СЛУЖБА КОМУНАЛАЦ ПИЈАЧНА УПРАВА, ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 8
  4. СЛУЖБА КОМУНАЛАЦ, ЗЕЛЕНИЛО
  5. СЛУЖБА КОМУНАЛАЦ ПРИХВАТИЛИШТЕ – АНИМАЛНИ ОТПАД
  6. СЛУЖБА ПАРКИНГ СЕРВИС – ПАУК
  7. СЛУЖБАВОДОВОД ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

  8. СЛУЖБА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА И ДЕПОНИЈА
  9. РЈ ЗЕЛЕНИЛО – МАГАЦИН
  10. СЛУЖБА ГАСОВОД ПЛИНСКА СТАНИЦА – ГМРС
  11. СЛУЖБА УСЛУГА КАМЕНОРЕЗАЧКА РАДИОНИЦА
  12. СЛУЖБА КОМУНАЛАЦ ПРОДАВНИЦА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ „ПАЛМА“
  13. МАГАЦИН
  14. ТОПЛАНА, СЛУЖБА ГАСОВОД, ВОЈНИЧКИ ТРГ ББ

  Повољан географски положај

  • ДРУГИ ОКТОБАР-БЕОГРАД, 83 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР ДРЖАВНА ГРАНИЦА 14 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ТЕМИШВАР, 77 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-МАГИСТРАЛНИ ПУТ 1 КМ

  • ДРУГИ ОКТОБАР-ЖЕЛЕЗНИЦА 2 КМ