Добро дошли

Јавно комунално предузеће „Други октобар“, основано је и послује ради обезбеђења услова за трајно обављање комуналних делатности од општег интереса и добара у општој употреби, у граду Вршцу.Најзначајније комуналне делатности су водоснабдевање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, дистрибуција природног гаса, одржавање чистоће у граду и приградским насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање депонија, погребне услуге и управљање гробљем.

Делатности

Актуелно

Затварање подвожњака на Београдском путу, због радова на уклањању стабала и високог растиња

март 1, 2024|Вести|

ЈКП “Други октобар” Вршац, обавештава јавност да ће се изводити радови на уклањању стабала и високог растиња, код подвожњака на Београдском путу. Радови ће се одвијати у понедељак, 4. марта и у
Сазнај више

Санирање јавних чесми и фонтане

март 1, 2024|Вести|

ЈКП “Други октобар” Вршац, наставља са уређењем Града , санирањем јавних чесми и фонтана, у циљу обезбеђења воде за пиће нашим суграђанима, нарочито током летњег периода. Тренутно је у току
Сазнај више