ЈКП „Други октобар“ започело је реализацију пројекта „Ревитализација ливадских и степских станишта ради очувања биодиверзитета на Вршачким планинама

Овај пројекат има за циљ ревитализацију ливадских и степских екосистема како би се омогућило постојање и напредак биљних и животињских врста, што ће допринети побољшању екосистема у широј околини. На простору Вршачких планина, у делу Орлово брдо у Малом Средишту, обухваћено је око 10 хектара девастираног подручја на ком се пројекат реализује.

Прва активност у реализацији пројекта је уклањање инвазивног растиња (глог, дивља ружа) ради стварања услова за попис стања на терену. На основу ових резултата, планирани су даљи кораци у унапређењу постојећег стања.

Ливадска и степска станишта су од великог значаја за одређене врсте инсеката, водоземаца и гмизаваца. Такође, планирано је формирање центара за репродукцију водоземаца, који ће служити и као појилишта за дивље животиње, имајући у виду да су Вршачке планине веома суве, посебно током летњег периода. Ова ревитализована места ће повољно утицати и на велике биљоједе као што су јелени и срне. На оваквим стаништима на Вршачким планинама живи велики број ретких биљних врста као што су: планинска саса, шафран, панонска мајчина душица, неколико врста дивљег лука, спирална орхидеја.

Циљ пројекта је повратак изумрлих и угрожених врста са овог простора и стабилизација њихове популације. У оквиру пројекта планирана су предавања и едукације у основним и средњим школама, као и трибине са грађанима и заинтересованим странама.

Пројекат „Ревитализација ливадских и степских станишта ради очувања биодиверзитета на Вршачким планинама“ спроводи ЈКП „Други октобар“ уз финансијску подршку Европске уније и Владе Швајцарске. Овај пројекат је део шире иницијативе „ЕУ за Зелену агенду у Србији“, коју, уз техничку и финансијску подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи УНДП, а у сарадњи са Амбасадом Шведске и Европском инвестиционом банком (ЕИБ), уз додатна финансијска средства која су обезбедиле владе Шведске, Швајцарске и Србије.