Скупштина Града Вршца именовала је данас дипломираног инжењера геологије за хидрологију Милоша Салапуру за вд директора Јавно комуналног предузећа “Други октобар” Вршац.

Милош Салапура, из Павлиша, рођен 9. септембра 1980. године у Вршцу. Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду и стекао звање Дипломирани инжењер геологије за хидрогеологију.

Од 2006. до 2007. године, радио у фирми „Геомаг“ из Београда, на радном месту инжењер геологије за хидрогеологију.

Од 2010. до 2012. године радио у Општинској управи Општине Вршац, у Одељењу за комунално стамбене послове и послове заштите животне средине, на радом месту комунални инспектор.

Од 2012. до 2017. године, радио у Општинској управи Општине Вршац у Одељењу за привреду, пољопривреду и локално-економски развој, на радном месту самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

Од 2017. до 2018. године, радио у Градској управи Града Вршца у Одељењу за инспекцијске послове и послове одбране од ванредних ситуација, на радном месту начелника одељења.

Од 2018. до 2020. године, радио у Градској управи Града Вршца у Одељењу за инвестиције и капитална улагања, на радном месту начелника одељења.

Од 2020. године, запослен у Јавном комуналном предузећу „Други октобар“ из Вршца, на радном месту извршног директора.

Активан је учесник у реализацији бројних пројеката у области инфраструктуре Града Вршца и Јавног комуналног предузећа „Други октобар“ ,од којих се између осталих издваја пројекат

„Изградња канализације употребљених отпадних вода у насељеном месту Павлиш“ 2019.-2021. – Координатор пројекта.