Јавно комунално предузеће „Други октобар“, пратећи потребе грађана, корисника услуга, спроводи јесењу акцију чишћења и уређења града “Октобар месец чистоће”.

Територија града биће подељена у четири целине. Сваке седмице у октобру, запослени у службама Изношење смећа и депонија, Зеленило и Чистоћа и димничари задржаће се са активностима у сваком од тих делова града.

Осим тога, на почетку сваке седмице, грађани ће имати прилику да понедељком, у времену од 9 до 12 часова, на инфо пултовима, добију информације, објашњења и да дају сугестије везане за рад наведених комуналних служби.

 

Распоред:

03.10. – 07.10.2022.

Михајла Пупина, Војвођанских бригада, Игманска, Бихаћка, Војводе Мишића, Карпатска, Султане Цијук,Јанка Халабуре, Милана  Тепића, Борачка, Прва Нова, Друга Нова ,Личка, Топовски пут, Стадионска, Дрварска, Првомајска, Ђуре Смедеревца,

Омладински Трг, Сунчани Трг,Паје Јовановића, Тврђавска, Нушићева, Ђакова, Балканска, Абрашевићева,Подвршанска, Гудурички пут,   Призренска, Ритска, Панонска, Танаска Рајића, Хаџи Проданова, Васе Чарапића, Кајмакчаланска, Романијска, Ломина, Јанка Катића,

 

10.10. – 14.10.2022.

Његошева, Црног Јована, Вардарска, Ђуре Цвејића, Трг Зелена пијаца, Ђуре Даничића, Николе Нешковића, Косанчић Ивана, Страхињића Бана, Реље Крилатице, Јаноша Ленђела, Паје Маргановића, Чарнојевићева, Делиградска, Генерала Емануела Арсенијевића, Врачарска, Радничка, Војводе Степе, Милоша Обилића,Стевана Немање

Патријарха Рајачића, Јаворска, Језерска, Брегалничка, Краљевића Марка, Југ Богдана, Радакова, Хајдук Вељка, Љутице Богдана,Боре Костића, Старине Новака, Косовска, Звездана, Ђердапска, Ибарска, Ситничка, Авалска, Мирочка, Дунавска, Светозара Милетића, Савска,

 

17.10. – 21.10.2022.

Трг Андрије Лукића, Поп Маринкова,Павлишки пут, Невесињска, Загорке Маливук, Пашићев Трг,Синђелићева, Змај Јовина, 2 Октобар,  Фрушкогорска, Зеленгорска, Дринска, Цара Лазара, Бранка Радичевића, Дворска,

Трг Дејана Бранкова, Борислава Јовановића, Јанка Мишића, Лазе Нанчића, Живе Јовановића, Војводе Путника, Филипа Вишњића,Маргитска, Јелене Варијашки, Гаврила Пекаровића, Охридска, Јадранска, Данила Киша, Ђуре Ђаковића, Владике Јована Георгијевића, Карела Направника, Јосипа Дебељака, Владимира Стојшина,Боре Станковића, Петра Кочића, Бранка Ћопића Милоша  Црњанског Београдски пут, Булевар Ослобођења, Железничка, Слободана Пенезића, Архитекте Брашована

 

24.10. – 28.10.2022.

Трг Св. Теодора, Сплитска, Војнички Трг, , Кумановска, Доситејева, Ђуре Јакшића, Пионирска, Стеријина, Грозданова, Далматинска, Сутјеска, Војводе Книћанина, Сремска,  Студеничка, Дечанска, Гундулићева, Илије Бирчанина, Банатска, Цветна, Новосадска, Саве Мунћана, Станоја Главаша, Шумадијска, Светозара Марковића, Трг Партизана, Мокрањчева, Трг К. Спајића

Николе Тесле, Трг Победе, Светосавски Трг, Јаше Томића, Данила Илића, Јакова Игњатовића, Гаврила Принципа, Стевана Мокрањца, Жарка Зрењанина, Феликса Милекера, Вука Караџића, Васка Попе, Козарачка, Иве Милутиновића.

Хероја Пинкија, Никите Толстоја, Димитрија Туцовића, Митрополита Стратимировића,

Скадарска, Васе Пелагића, Петра Драпшина, Милана Токина, Рудолфа Корнауера, Церска, Жупска,Стари Куштиљски пут, Шабачка, Нишка, Цетињска, Космајска, Колубарска, Мачванска, Копаоничка, Карађорђева, Ужичка,Виногорска, Куштиљска, Прве Крајишке Бригаде.

 

Начин одношења отпада:

Кабасти отпад: ( стари намештај, кухињски елементи, делови  покућства у свакодневној употреби. Бицикли, умиваоници, прозори, врата, мадраци, прекривачи, теписи, велики електрични и уређаји који не спадају у електронски отпад …)

Кабасти отпад ће се износити из домаћинстава са индивидуалним становањем изношењем на јавне површине- испред куће у току недеље која је назначена у распореду. Већа количина отпада би се најављивала телефоном на  0608435021 односно 013 440 800 (тастер #5). Из домаћинстава колективног становања, кабасти отпад ће се доносити  на најближе контејнерско место. Управници зграда би се активно укључили у акцију за решавање отпада из заједничких просторија односно координирали би изношењем кабастог отпада на најближе контејнерско место. Отпад би износила посебна екипа са посебним возилом.

Електронски отпад: (телевизори, рачунари, делови рачунара, монитори, радио-апарати, аудио- видео техника. Делови електричних уређаја- мотори, калемови, каблови мобилни телефони, таблети, БАТЕРИЈЕ, кућни електрични апарати…)

Електронски отпад се износи посебним возилом, најављује се на наведене телефоне, износи се у недељи назначеној овим распоредом али даном којим се иначе износи смеће из индивидуалних домаћинстава, односно поред најближег контејнерског места из домаћинстава у колективном становању у четвртак у недељи која је у распореду.

Зелени отпад: износиће Зеленило у данима по овом распореду.

 

Биће организован и Инфо штанд намењен акцији и едукацији о одлагању отпада са тежиштем на прикупљању одеће и обуће. Акција ће се одржати у сарадњи са Црвеним крстом, Центром за социјални рад и Удружењима грађана.