Грађевинска оператива ЈКП „Други октобар“ у сарадњи са локалном самоуправом, наставила је са радовима на побољшању инфраструктуре у улици Подршанска испред Специјалне болнице за психијатријске болести “Др Славољуб Бакаловић”. У склопу ових радова, атмосферски канали се чисте и продубљују ради бољег одвода воде током кишних периода.

Поред чишћења и продубљивања канала, планирано је и бетонирање и уређење паркинга преко канала. Канал ће бити комплетно бетониран и обезбеђен решеткама како би се омогућило редовно чишћење и одржавање. Такође, биће обезбеђено 21 паркинг место за потребе болнице, што ће допринети бољем организовању простора и олакшати приступ посетиоцима и запосленима.

Ови радови представљају још један корак ка унапређењу инфраструктуре и побољшању услова живота у нашем граду, пружајући боље и сигурније окружење за све грађане.