Јавно комунално предузеће Други октобар, пратећи потребе грађана, корисника услуга, после пролећне априлске, спроводи и јесењу акцију „Октобар месец чистоће“.

Од 16. до 20. октобра смеће и отпад се износе из следећих улица: Трг Андрије Лукића, Поп Маринкова,Павлишки пут, Невесињска, Загорке Маливук, Пашићев Трг,Синђелићева, Змај Јовина, 2. Октобар, Фрушкогорска, Зеленгорска, Дринска, Цара Лазара, Бранка Радичевића, Дворска, Трг Дејана Бранкова, Борислава Јовановића, Јанка Мишића, Лазе Нанчића, Живе Јовановића, Војводе Путника, Филипа Вишњића,Маргитска, Јелене Варијашки, Гаврила Пекаровића, Охридска, Јадранска, Данила Киша, Ђуре Ђаковића, Владике Јована Георгијевића, Карела Направника, Јосипа Дебељака, Владимира Стојшина,Боре Станковића, Петра Кочића, Бранка Ћопића Милоша Црњанског Београдски пут, Булевар Ослобођења, Железничка, Слободана Пенезића, Архитекте Брашована

Начин одношења отпада:

  • Кабасти отпад: ( стари намештај, кухињски елементи, делови покућства у свакодневној употреби. Бицикли, умиваоници, прозори, врата, мадраци, прекривачи, теписи, велики електрични и уређаји који не спадају у електронски отпад …)
  • Кабасти отпад би се износио из домаћинстава са индивидуалним стањем изношењем на јавне површине- испред куће у току недеље која је назначена у распореду. Већа количина отпада би се најављивала телефоном на 0608435201 односно 013 440 800 тастер #5. Из домаћинстава колективног становања, кабасти отпад би се доносио на најближе контејнерско место. Управници зграда би се активно укључили у акцију за решавање отпада из заједничких просторија односно координирали би изношењем кабастог отпада на најближе контејнерско место. Отпад би износила посебна екипа са посебним возилом.
  • Електронски отпад: (телевизори, рачунари, делови рачунара, монитори, радио-апарати, аудио- видео техника. Делови електричних уређаја- мотори, калемови, каблови мобилни телефони, таблети, БАТЕРИЈЕ, кућни електрични апарати…)
  • Електронски отпад се износи посебним возилом, најављује се на наведене телефоне, износи се у недељи назначеној овим распоредом али даном којим се иначе износи смеће из индивидуалних домаћинстава, односно поред најближег контејнерског места из домаћинстава у колективном становању у четвртак у недељи која је у распореду.
  • Зелени отпад: износиће Зеленило у данима по овом распореду.