Јавно комунално предузеће Други октобар, пратећи потребе грађана, корисника услуга, после пролећне априлске, спроводи и јесењу акцију „Октобар месец чистоће“.

Од 23. до 27. октобра смеће и отпад се износе из следећих улица:
Трг Св. Теодора, Сплитска, Војнички Трг, , Кумановска, Доситејева, Ђуре Јакшића, Пионирска, Стеријина, Грозданова, Далматинска, Сутјеска, Војводе Книћанина, Сремска,  Студеничка, Дечанска, Гундулићева, Илије Бирчанина, Банатска, Цветна, Новосадска, Саве Мунћана, Станоја Главаша, Шумадијска, Светозара Марковића, Трг Партизана, Мокрањчева, Трг К. Спајића

Николе Тесле, Трг Победе, Светосавски Трг, Јаше Томића, Данила Илића, Јакова Игњатовића, Гаврила Принципа, Стевана Мокрањца, Жарка Зрењанина, Феликса Милекера, Вука Караџића, Васка Попе, Козарачка, Иве Милутиновића.
Хероја Пинкија, Никите Толстоја, Димитрија Туцовића, Митрополита Стратимировића,
Скадарска, Васе Пелагића, Петра Драпшина, Милана Токина, Рудолфа Корнауера, Церска, Жупска,Стари Куштиљски пут, Шабачка, Нишка, Цетињска, Космајска, Колубарска, Мачванска, Копаоничка, Карађорђева, Ужичка,Виногорска, Куштиљска, Прве Крајишке Бригаде.

Начин одношења отпада:
Кабасти отпад: ( стари намештај, кухињски елементи, делови покућства у свакодневној употреби. Бицикли, умиваоници, прозори, врата, мадраци, прекривачи, теписи, велики електрични и уређаји који не спадају у електронски отпад …)
Кабасти отпад би се износио из домаћинстава са индивидуалним стањем изношењем на јавне површине- испред куће у току недеље која је назначена у распореду. Већа количина отпада би се најављивала телефоном на 0608435201 односно 013 440 800 тастер #5. Из домаћинстава колективног становања, кабасти отпад би се доносио на најближе контејнерско место. Управници зграда би се активно укључили у акцију за решавање отпада из заједничких просторија односно координирали би изношењем кабастог отпада на најближе контејнерско место. Отпад би износила посебна екипа са посебним возилом.
Електронски отпад: (телевизори, рачунари, делови рачунара, монитори, радио-апарати, аудио- видео техника. Делови електричних уређаја- мотори, калемови, каблови мобилни телефони, таблети, БАТЕРИЈЕ, кућни електрични апарати…)
Електронски отпад се износи посебним возилом, најављује се на наведене телефоне, износи се у недељи назначеној овим распоредом али даном којим се иначе износи смеће из индивидуалних домаћинстава, односно поред најближег контејнерског места из домаћинстава у колективном становању у четвртак у недељи која је у распореду.
Зелени отпад: износиће Зеленило у данима по овом распореду.