Секопак уз подршку Града Вршца и ЈКП “Други октобар” је одржао велику акцију сакупљања стакленог амбалажног отпада и едукацију грађана и деце о рециклажи, а осма станица каравана била је управо у Вршцу.
У циљу смањења стакленог отпада на депонијама и заштите животне средине, Секопак је организовао акцију у којој су грађани били позвани да донесу најмање шест стаклених флаша како би их рециклирали. Као подстицај, за све грађане који су донели стаклени отпад, Секопак је обезбедио поклоне који су наишли на велики оџив и подршку међу локалним становништвом.
Посебан акценат био је стављен на едукацију најмлађих, те је за њих организована едукативна радионица на којој су кроз игру имали прилику да се упознају са процесом рециклаже и важношћу бриге о животној средини. Деца су се са одушевљењем укључила у радионицу, постављала питања, и усвајала знања о важности рециклаже.
Из Секопака су изразили задовољство постигнутим резултатима акције у Вршцу, као и захвалност грађанима на великој подршци и учешћу. Овакве иницијативе имају далекосежан утицај на заштиту околине и подстицање одрживог понашања у друштву.