У склопу активности које се одржавају у свеобухватној акцији „Април месец чистоће“, у наредна три дана биће подељене канте у следећим насељима:
Среда, 26. април: Марковац и Велико Средиште,
Четвртак 27. април: Ватин и Шушара.
У наведеним насељима, посуда за прикупљање комуналног отпада биће додељена сваком домаћинству које је корисник услуга изношење смећа и чији је рачун активан. Посуде за прикупљање отпада набављене су средствима ЈКП „Други октобар“ односно Града Вршца, као оснивача ЈКП.
Петак, 28. април: у домаћинствима из Маргитског насеља, биће подељена „друга канта“ за прикупљање рециклабилних материјала, како би се проширио пилот пројекат из насеља Стакленик.
Посуде подељене у овом контигенту донације су Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине.