Грађевинска оператива ЈКП „Други октобар“ интензивно ради на чишћењу канала широм нашег града како би одржала ефикасно одводњавање и очувала инфраструктуру. Тренутно се изводе радови на неколико локација, укључујући Радничку и Делиградску улицу, као и део канала који пролази кроз предузеће СТУП Вршац.
Уз исти напор, на другом крају града, у улицама Димитрија Туцовића и Васе Пелагића, екипе ЈКП „Други октобар“ посвећено раде на чишћењу и уређењу канала за атмосферске воде.
Одржавање чистоће и функционалности каналске мреже од изузетне је важности за спречавање задржавања отпада и поплава током кишних периода. Како би се обезбедио несметан проток воде, ЈКП „Други октобар“ примењује најбоље методе и опрему у својим радовима.