JKП „Други октобар“ поставиo je комплетно нове агрегатске станице за потребе бунара на изворишту подземних вода Павлиш. Постављени агрегат је контејнерског типа и снаге 275кВА, што у је довољно за несметан рад изворишта у случају нестанка електричне енергије. Приликом хаваријског нестанка електричне енергије агрегат се аутоматски укључује у рад и овим је сигурност водоснабдевања Вршца подигнута на још виши ниво. Када се узме у обзир и постојање савременог Постројења за прераду пијаће воде, може се слободно рећи да је Град Вршац један од најбољих примера у Србији када је пијаћа вода у питању.