Као што смо већ раније најавили, овог месеца ЈКП „Други октобар“ спроводи акцију под називом Април месец чистоће која је спровођена и ранијих година, али није дала задовољавајуће резултате. Ове године смо пре започињања саме акције, а у циљу побољшања, упутили јавни позив грађанима и установама како би се и они својим предлозима и сугестијама укључили у акцију.

Небојша Перић, директор ЈКП „Други октобар“:

„Поред редовних активности које ће спроводити надлежне службе предузећа а које подразумевају уређење јавних зелених површина, одвожење кабастог отпада, чишћење канала, дивљих депонија и др., предузеће ће током месеца  чистоће вршити уређење дворишта средњих и основних школа, као и вртића, градске болнице, Црвеног крста, Планинарског дома. Такође ће бити уређене и јавне зелене површине које су већ дужи временски период запуштене као што су нпр. површине у Стеријиној улици и око зграде МУП-а-. Поменуо бих још и акције у које ће бити укључени и наши суграђани као што је акција Зелени кутак где ће се бирати најлепше уређено двориште и балкон и акција Сакупљања отпадног текстила која ће имати хуманитарни карактер, јер нам је идеја да средства која се прикупе од продаје донирамо за куповину неопходне опреме установи у којој бораве деца са посебним потребама. У наведеним активностима, учешће узети и служба Зоохигијене кроз акције удомљавања напуштених паса и Дани отворених врата Азила за псе.

Треба рећи да је Април месец чистоће само почетак активности које ће предузеће спроводити  током целе године, а у циљу што бољег уређења и чистоће нашег града, а део ових активности свакако је изградња шест нових дечијих игралишта, набавка новог урбаног мобилијара уз модернизацију механизације.

Још једном позивамо грађане и установе да нам се и даље јављају са својим сугестијама, идејама и предлозима, јер је то сигурно добар пут за стварање лепшег и здравијег окружења. Надам се да ћемо на овај начин допринети подизању нивоа свести грађана о значају очувања животне средине.“

[vc_separator type=“normal“][vc_empty_space][vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=XjOJc8gV-8M&feature=youtu.be“]