Успешно спроводећи акцију Месец чистоће, ЈКП „Други октобар”  је координацијом служби ЕЈ Комуналац завршио предвиђене активности у кругу Опште болнице Вршац. На задовољство, првенствено пацијената и корисника услуга Опште болнице и Дома здравља, а затим и запослених у овим установама, у име суграђана, радници Зеленила и чистоће однели су смеће, суво грање и лишће са зелених површина круга Болнице који се ослањају на градски парк, уредили су прилаз болници и са травнатом и бетонском  површином на којој су три препознатљива платана. Очишћен је и опран недавно реконструисани паркинг болнице и очишћени су одводи кишне канализације. Такође је сређен прилаз болници из улице Ђурђа Смедеревца из правца стадиона.

Поред чишћења и сређивања,  веома је важно да је на молбу Управе Опште болнице договорена динамика и начин управљања отпадом. У ту сврху  су постављена два нова, отворена контејнера која ће служити за комунални отпад, а постојећи затворени ће се искористити за смештај медицинског отпада.

Особље болнице на челу са управом, осмислило је сваки кутак круга болнице, тако да сада јединствену целину чине нови и модерни изграђени објекти као и старије грађевине које имају и историјску вредност.

Задовољство руководства и запослених у ЈКП “Други октобар” је у томе веће, јер су дали допринос овој акцији да и круг болнице изгледа лепше и пријатније што ће свакако приметити сви који користе услуге болнице у Вршцу.