ЕЈ “Паркинг сервис” обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима и уклањања непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила, специјалним возилом Паук. Предузеће врши и контролу наплате паркирања на око 1 400 паркинг места, подељених на прву и другу паркинг зону, као и на посебном паркиралишту за теретна возила на граничном прелазу Ватин. Контрола коришћења посебних паркиралишта врши се путем најсавременијих ПДА уређаја, а “Други октобар” је пуноправан члан Удружења паркиралишта Србије, као и Европске паркинг асоцијације.

Наплата паркирања на општим паркиралиштима врши се радним данима од 7 часова до  21 час, а суботом  од 7 часова  до 14 часова. Недељом се паркирање не наплаћује.

Наплата паркирања на посебним паркиралиштима ( паркиралишта са контролисаним уласком и изласком ) врши свима данима у недељи од 00:00 до 24:00 часова.

Општа паркиралишта подељена су у две зоне:

прва зона – 35,00 динара ( са ПДВ-ом )

друга зона – 30,00 динара ( са ПДВ-ом )

Све рекламације везано за паркинг можете поднети писменим путем на адресу Стевана Немање бр. 26, на мејла адресу parking.vrsac@oktobar.rs или усменим путем у канцеларијама управне зграде предузећа.

Све информације везане за паркинг можете добити и путем телефона на број 013/440-800

ЈКП ДРУГИ  ОКТОБАР поверено је поред управљања јавним паркиралиштима и комунална делатност уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила.

Уклањање возила врши се искључиво по налогу саобраћајне полиције или комуналне инспекције.

ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР врши и услужно пренос возила по утврђеном ценовнику.

„Видео паук“ је систем одношења непрописно паркираних возила уз примену видео надзора односно где се уз помоћ камера и рачунара снимају непрописно паркирана возила.

Помоћу система „Видео паук“ контролори са терена шаљу снимке непрописно паркираних возила у диспечерски центар Паркинг сервиса. Када саобрћајни полицајац добије снимак, преко диспечера издаје електронско решење којим налаже возачу да у року од 3 минута уклони возило.

Уколико возач то не учини и возило остане у прекршају, саобраћајни полицајац издаје налог за уклањање возила, а потом „паук“ преноси возило на депо у улици Ђуре Цвејића бр. 28.

Након што измири трошкове преноса односно уклањања власник може преузети возило.

Информације о возилима пренетих на депоу могу се добити на број телефона 013/831-264

НИЖЕ ЦЕНЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА

Зона 1:

-Трг Светог Теодора Вршачког

-Трг победе

-Улица Анђе Ранковић

-Улица Вука Караџића (поред Хотела Србија)

-Улица Ђуре Јакшића, као и део исте улице са леве стране почевши од ДДОР-а до улице Стевана Немање

-Светосавски трг (део између објекта бивше “Робне куће” и зелене површине, обострано на коловозу, са десне стране од наведене улице до такси стајалишта)

-Светосавски трг (десна страна коловоза од Трга победе до улице Јаше Томића)

-Светосавски трг (паркиралиште иза стамбене зграде кућног броја 6/б)

-Улица Јаше Томића (испред народног позоришта “Стерија”)

-Улица Стеријина (између улица Стевана Немање и Вука Караџића и од Вука Караџића до улице Васка Попе-са десне стране)

-Омладински трг (поред Градског парка)

-Улица Стевана Немање испред зграде број 2 и 4

-Улица Милоша Обилића (од улаза у зелену пијацу-испред “Пекаре 1. мај” па до улице Ђуре Даничића-са непарне стране и од кућног броја 2 до улице Брегалничка-са парне стране улице)

-Трг Зелена пијаца испред зграде број 13

-Трг Зелена пијаца (уз ограду зелене пијаце, целом дужином до улице Ђуре Цвејића и испред зграда кућних бројева 11 и 12)

-Улица Ђуре Цвејића (са леве стране коловоза, на делу од Трга Зелена пијаца до улице Вардарска)

-На почетку улице Никите Толстоја (паркинг испред Гимназије)

-Улица Змај Јовина (од улице Светозара Милетића до Трга Светог Теодора Вршачког, са леве стране)

Посебно паркиралиште за аутобусе у првој зони налази се у улици Вука Караџића (поред Хотела “Србија”)

Зона 2:

-Улица Стевана Немање (испред ЈКП “Други октобар” и испред кућних бројева од 40 до кућног броја 46 и од кућног броја 23 до раскрснице са улицом Стеријином са непарне стране)

-Улица Феликса Милекера

-Улица Абрашевићева (од улаза у пословни простор ЈКП “Други октобар” до такси стајалишта код улазне капије Опште болнице Вршац-десна страна улице)

-Улица Абрашевићева (од зграде Опште болнице Вршац и Дома здравља Вршац до улице Паје Јовановића-новоизграђени паркинг)

-Улица Жарка Зрењанина (од улице Стевана Немање до улице Анђе Ранковић односно Феликса Милекера-обострано, од улице Анђе Ранковић до улице Вука Караџића-десна страна улице, а лева страна улице до броја 20 и од улице Вука Караџића до улице Димитрија Туцовића-обострано)

-Улица Ђуре Цвејића (од улице Николе Нешковића до улице Црног Јована подужно на коловозу са десне стране улице и од улице Црног Јована до Призренске, са леве стране)

-Улица Ивана Милутиновића (од улице Вука Караџића до Феликса Милекера и од улице Феликса Милекера до Стевана Немање, са леве стране)

-Улица Танаска Рајића (од улице Стевана Немање до улице Николе Нешковића, са леве стране улице)

-Улица Змај Јовина (од улице Светозара Милетића до Лазе Нанчића, са леве стране улице)

-Улица Стеријина (од улице Васка Попе до Димитрија Туцовића, са десне стране улице) и

-Улица Васка Попе (од улице Гаврила Принципа до улице Ивана Милутиновића, са десне стране улице).

Паркинг картом:

Паркинг карта се може купити на киосцима или продавницама које имају видно истакнуто обавештење о продаји.

На полеђини паркинг карте налази се упутство о употреби паркинг карте, исписано на српском и енглеском језику.

Корисник паркинг карте дужан је да огребе на паркинг карти годину, месец, дан, час и минут започетог паркирања.

Корисник је у обавези да тако обележену паркинг карту видно истакне са унутрашње стране предњег ветробранског стакла.

На тај начин омогућује се контролору јасан увид у проверу валидности паркинг карте.

Паркинг карте за прву и другу зону важе један час, док дневна паркинг карта важи за дан за који је обележена.

Поред сатних паркинг карти за прву и другу зону и дневне паркинг карте, постоје и сатне паркинг карте за аутобусе као и дневне паркинг карте за аутобусе.

Паркинг карта за прву зону ( сатна ) – 35,00 динара са ПДВ-ом

Паркинг карта за другу зону ( сатна ) – 30,00 динара са ПДВ-ом

Дневна паркинг карта ( важи за прву и другу зону ) – 200,00 динара са ПДВ-ом

Паркинг карта за аутобусе ( сатна ) – 70,00 динара са ПДВ-ом

Дневна паркинг карта за аутобусе – 700,00 динара са ПДВ-ом

Списак продајних места:

АС ( ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР )                                       Тгр Светог Теодора  Вршачког бб

ЗТР БЛУЕ                                                                Светосавски трг 12

ТЗР МИЉАНА И НЕМАЊА – МИН                               Абрашевићева 42

СТР СТРАЈА                                                            Ђуре Јакшића 1

СТР СЛАВИЈА                                                          Тгр Зелена пијаца – локал 6

UNIX PLUS DOO                                                Зелена пијаца бб

ВРШАЛИЦА ДОО                                                     Гаврила Принципа 2

ВРШАЛИЦА ДОО – ОГРАНАК СТЕРИЈИНО ПЕРО            Анђе Ранковића 13

СТР НЕДА                                                               Угао Стерије и Анђе Ранковића

ИВАНОВСКИ ДОО                                                    Зелена пијаца 9

СТУДИО ГРАФИКОМ                                                 Вака Попе 9 ( преко пута Основног суда Вршац )

СМС-ом:

8131 – прва зона ( сатна )

8132 – друга зона ( сатна )

8133 – дневна карта ( укључује обе зоне )

У тексту СМС поруке упишите вашу регистарску ознаку без размака, зареза и цртица. Уколико ваша регистрација садржи дијакритичке карактере Š, Č, Ć, Ž или Đ а ваш мобилни телефон не поседује те карактере унесите уместо тога слова S, C, Z или D. Користите искључиво латинична слова ( као што је исписано и на регистарској ознаци ).

Такву поруку пошаљите на кратак број 8131, 8132 или 8133 у завиности од зоне у којој се налазите односно ваших потреба.

Након слања такве поруке, од кратког броја ћете добити повратну поруку о успешном плаћању паркинга, са детаљима те карте ( град, рег. ознака, зона, време трајања карте, серијски број карте ).

5 минута пре истека једног сата добићете поруку, која вас подсећа када истиче време паркирања, како би сте могли продужити паркинг или благовремено уклонили возило.

Након слања такве поруке, од кратког броја ћете добити повратну поруку о успешном плаћању паркинга, са детаљима те карте ( град, рег. ознака, зона, време)

Такође, постоји апликација за мобилне телефоне са Андроид и ИОС оперативним системима ПАРКИНГ преко које можете да платите паркинг. Приликом инсталације апликације потребно је дефинисати регистарски број возила (могуће је убацити више регистарских ознака) и није потребно знати бројеве на које се шаљу поруке, јер апликација сама одређује на основу ГПС позиције зону и град.

Повлашћеном паркинг картом

Поједини корисници ( станари и корисници пословног простора чији се станови, односно пословни простори налазе поред посебних паркиралишта ) могу посебна паркиралишта користити као повлашћени корисници, под условима прописаним Одлуком о јавним паркиралиштима.

Повлашћену паркинг карту издаје ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР на основу доказа о пребивалишту физичког лица односно седишту фирме и власништва возила.

Пребивалиште се утврђује подношењем важеће личне карте ( за физичка лица ) односно решењем Агенције за привредне регистре ( за правна лица и предузетнике ), док се власништво возила доказује подношењем важеће саобраћајне дозволе.

Физичком лицу и предузетнику се може издати највише једна, а правном лицу највише две повлашћене паркинг карте.

Повлашћена паркинг карта издаје се на месечном или годишњем нивоу.

Повлашћена паркинг карта пружа кориснику исте могућност да користи паркиралиште за које она важи али му не гарантује слободно паркинг место.

Претплатном паркинг картом

Претплатна паркинг карта обухвата коришћење свих посебних паркиралишта по граду, у I и II зони.

Претплатна паркинг карта издаје се на месечном, шестомесечном или годишњем нивоу.

Претплатна паркинг карта не гарантује слободно место на посебном паркиралишту.

Посебна  паркинг  карта

Уколико корисник не плати услугу паркирања редовним путем ( паркинг картом, смс-ом, повлашћеном или претплатном паркинг картом ) кориснику се издаје посебна паркинг карта.

Посебна паркинг карта се издаје на основу члана 13. Одлуке о јавним паркиралиштима а у складу са чланом  25. Закона о комуналним делатностима.

Посебна паркинг карта важи од момента издавања па до краја тог дана, у обе зоне.

На посебним паркиралиштима врши се наплата паркирања радним даном у времену од 7-21ч, а суботом од 7-14ч.

Станари и корисници пословног простора који поседују паркинг карту издату од ЈКП “Други октобар” користе паркинг простор испред свог стана, односно пословног простора без временског ограничења.

Такође, запослени у Гимназији имају право на бесплатно коришћење паркинга испред Гимназије на основу потврде директора школе.

Најчешће грешке приликом плаћања:

  • Уместо броја 0 у корисник у поруци куца слово О и обрнуто ( нпр. VŠO99AA уместо VŠ099AA )
  • Порука послата без регистарске ознаке града. ( нпр. 123AA уместо VŠ123AA
  • Пермутација бројева регистрације. ( нпр. VŠ132AA уместо VŠ123AA )
  • Уместо „Đ“ корисник у поруци куца слова „DJ“. ( Исправно је унети слово „D“. Ово важи за мобилне телефоне који не подржавају унос дијакритичних карактера Ć, Č, Š, Ž, и Đ те се у овим случајевима уносе слова C, S, Z или D. )
  • Плаћање на број зоне у којој возило није паркирано, замена зоне паркирања. ( нпр. плаћено за другу зону уместо за прву )
  • Приликом плаћања СМС-ом, корисник не чека повратну порука која потврђује да је паркирање плаћено или да тог тренутка није могуће уплатити паркирање путем СМС-а
  • Погрешно тумачење 15 минута ( корисници сматрају да и након истека једног сата плаћеног паркирања поново имају 15 минута толеранција што није тачно. Толеранција након истека времена плаћеног паркирања је 5 минута ).
  • Паркинг карта купљена на киоску није огребана.
  • Паркинг карта није постављена на видно место.

Наплата услуге коришћења посебног паркиралишта ( затворено паркиралиште ) врши се на аутоматизовани начин.

То значи да корисници паркиралишта услугу плаћају на наплатној станици односно паркомату који се налази на самом паркиралишту.

Накнада се плаћа по започетом сату коришћења паркинга и износи 40 динара ( са пдв-ом ) за један сат односно ноћна паркинг карта која важи од 00:00 до 06:00 износи 100 динара        ( са пдв-ом ).

На паркиралиште се улази из Стеријине улице а излази на улицу Вука Караџића.

На улазу је постављен семафор који обавештава кориснике да ли има слободних паркинг места. Уколико је на семафору истакнута зелена стрелица значи да на паркиралишту има слободних паркинг места односно уколико је на семафору истакнути црвени сигнал-икс значи да на паркиралишту нема слободних паркинг места и кориснику неће бити омогућен улазак.

Корисник је у обавези да на улазу притиском на тастер преузме паркинг тикет на основу кога ће по завршетку паркирања извршити плаћање на наплатној станици по упутствима које даје паркомат. Након плаћања, корисник добија признаницу коју прислања на бар код читач који се налази на излазу односно на излазном орману. Уколико је паркинг тикет уредно измирен, излазна рампа се подиже и омогућава кориснику да напусти паркиралиште. Излазна рампа поседује сензоре што значи да возачи могу сачекати безбедно укључење у саобраћај у улицу Вука Караџића без страха да ће се рампа спустити на возило.

Након плаћања паркинг тикета, кориснику преостаје 10 минута да напусти паркиралиште. Уколико корисник у поменутом временском периоду не напусти паркиралиште, исти је у обавези да плати и наредни започети сат паркирања.

Такође, уколико корисник изгуби паркинг тикет који је преузео на улазу, обрачун наплате се врши од 00:00 часова а тикет корисник може преузети на паркомату и то под ставком „изгубљен тикет“.

ЈКП Други октобар, ЕЈ Паркинг сервис, као управљач овог паркиралишта апелује на возаче да паркиралиште користе у складу са хоризонталном сигнализацијом, паркирањем искључиво на једно паркинг место односно да возила не паркирају на површинама предвиђеним за кретање возила.

Захтев за бесплатно коришћење паркинг места односно за коришћење резервисаних паркинг места за особе са инвалидитетом, подноси се Градској управи- Одељењу за комуналне и стамбене послове.

У зависности од степена инвалидитета, Градска управа-Одељење за комуналне и стамбене послове издаје решење о бесплатном коришћењу паркинг места или потврду на основу које лице преузима Паркинг карту за особе са инвалидитетом од ЈКП ДРУГИ – ОКТОБАР  а која важи на местима резервисаним за особе са инвалидитетом, у свим градовима на територији Републике Србије.

ЈКП Други-октобар, РЈ Паркинг сервис покренула је акцију „Беби паркинг карта“ кроз коју ће сваком родитељу новорођенчади рођених почев од 01.05.2017. године, са пребивалиштем на територији града Вршца, поделити 50 бесплатних „Беби паркинг карата“.

У складу с тим, израђене су посебне паркинг карте са тематиком у духу акције. Таква паркинг карта важи један час и то у свим зонама у граду. Како смо кроз ову акцију уједно желели и да скренемо пажњу у важности коришћења дечијих ауто седишта и појаса приликом учествовања у саобраћају, на полеђини „Беби паркинг карте“ истакли смо статистичке податке који нажалост указују да се дечија ауто седишта и појасеви користе у недовољној мери.

Услов за добијање ових карата је:

– да је новорођенче рођено почевши од 01.05.2017. године

– да родитељ има пребивалиште на територији града Вршца.

Образац захтева за издавање „Беби паркинг карте“ биће доступан сваком родитељу већ у породилишту а на основу кога ће родитељи преузети поменуте карте у управној згради предузећа Други-октобар у улици ДСтевана Немање бр. 26.