Почев од 1952. године, предузеће „Други октобар“ врши дистрибуцију гаса, што га чини једним од најстаријих дистрибутера на гасном тржишту Републике Србије. Данас поседује лиценце уа дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом природног гаса, јавно снабдевање природним гасом, снабдевање гасом на слободном тржишту, лиценцу за производњу, дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање истом. Пратећи потребе корисника, предузеће је основало посебну јединицу лиценцирану за пројектовање и извођење свих гасних и термотехничких инсталација-Гасовод Инжењеринг, као и контролно тело које је акредитовано 2008. године од Министарства привреде за оверавање гасомера.

Дужина гасних инсталација износи 250 км са око 13 000 потрошача. Осим града Вршца, дистрибутивне мреже „Другог октобра“, снабдевају се и насељена места Павлиш, Влајковац и Ритишево. Главна мерно-регулациона станица је капацитета око 30 000 кубика по сату. На гасном прстену, дужине 9 км, налази се 13 редукционих станица за снабдевање града и редукционе станице за села. У периоду од 2000-2016. године реконструисано је око 110 км гасне мреже.