Једна од најбитнијих делатности „Другог октобра“ јесте дистрибуција топлотне енергије загревањем санитарне топле воде при чему се врши загревање 1537 потрошача у становима и пословним просторима.

Топлане „Центар“ и „Војнички Трг“ поседују по 3 котла која су поређана у низу. Енергент који се користе за ове котлове је природни гас, а грејни флуид је вода. Котлови раде у аутоматском режиму а капацитет котларнице зависи од спољне температуре. Укупна топлотна снага котларнице износи 10, 9 Мега Вати.

Топлана „Хемоград“ посаедује 4 котла поређана у низу од којих су 2 повезана на цевовод, а 2 на димовод. Снбдевање потрошача врши се преко 5 топлотних и 35 кућних подстаница.